Ring oss nå på: 0034 928 185 028 / 0034 617 453 737

Vanlige spørsmål

 
Arrange a Review

To find out if you have a claim

CLICK HERE

Useful Links

Hvordan vet jeg om jeg har rett til å klage ?

Hvis du har kjøpt din ”timeshare”
  • direkte fra utvikler ( ikke et resale )
  • om du kjøpte det etter den 1999
  • om du betalte ett depositum innenfor ” Cooling off ” perioden ( 14 dager )

Hvor lang tid vil det ta ?

Så lenge du er kvalifisert og så snart vi har alle dine orginale dokumenter, kan vi starte din sak. Fra vi starrter kan det ta opptil 2 år før retten tilkjenner deg din tilbakebetaling.

Hvor mye penger vil bli tilbakebetalt til meg ?

Ja du må betale juridisk / administrasjonsgebyr. Denne avgiften er fast og etablert på begynnelsen av kravet ditt, og er i forhold til volumet av kravet ditt. Det er fast dekke alle kostnader forbundet med å forberede og bringe kravet ditt til en vellykket konklusjon. Den dekker advokaters kostnader, generator kostnader, procurador kostnader, kostnader med å oversette alle dokumenter til spansk og andre tredjeparts kostnader som vi kan trenge å pådra på dine vegne. Men alle disse kostnadene vil bli lagt til beløpet vi vil gjenvinne på dine vegne.

Hvor mye tar dere ?

Vi arbeider etter prinsippet ” No Win, No Fee ”. Vi tar bare en kommisjon på 25% av det beløpet du blir tildelt av domstolen. ( eksklusive saksomkostningene )

Er det andre kostnader og hva er de for ?

Ja, du vil måtte forskuttere saksomkostningene. Disse omkostningene dekker advokatutgiftene,Generator partner kostnader, prokuratorkostnadene og utgiftene til oversetting av alle dine dokumenter til spansk. Omkostningene vil variere i den enkelte sak. vil bli plusset på i ditt krav og refundert av domstolen

Må jeg fortsette å betale for min ”timeshare” uke til ( låneselskapet ) om jeg klager.

Din advokat vil ta kontakt med deres resort og spørre dem om å suspendere deres vedlikeholdsutgifter inntil tvisten er ferdigbehandlet, imidlertid inntil din sak blir behandles i retten kan de be deg om å fortsette å betale.

Kan jeg fortsatt bruke min ”timeshare” hvis jeg går til sak ?

Så lenge du betaler dine vedlikeholdsutgifter er dine medlemsrettigheter uberørt av din klage.

Hva hvis jeg ikke ønsker å bruke min uke mer - må jeg fortsatt betale vedlikeholdsutgiftene ?

Nei, hvis det er tilfelle vil våre advokater ta kontakt med den aktuelle resort og innformere om vårt krav. Dine vedlikeholdsutgifter/medlemsrettigheter vil bli suspendert inntil saken er løst.

Copyright © Resalegc Marketing S.L. Alle rettigheter reservert.
Resalegc Marketing S.L. Vilkår og Betingelser gjelder for enhver service som tilbys. Alle priser som vises er avhengig av skatter.
Reclaimgc er et registrert varemerke for Resalegc Marketing S.L.
Vilkår og Betingelser . Personvern . Hjemmesider.

RING VÅRT SALGSTEAM PÅ: 0047 450 50 369
Visitors: